grafika

Akce na měsíc květen 2019

Květen „Lidové zvyky a obyčeje“                                                                                                                                                                   

2.-9.5. Májové dny

7.5.        7.5. Anketa o volném čase

10.5. 10.5. Svátek maminek

14.5.   14.5.Atletický trojboj  konec 15.00

21.5.    21.5. Bambiriáda ve spolupráci s městskou knihovnou

návrat do ŠD 15.00

27.-31.5 Zvyky a obyčeje – výtvarná soutěž

28.5.    28.5. České pranostiky a přísloví – soutěž oddělení

           barevná trička